• 10-Mayo-2022 11:35
  Formación

  Emprego e emprendemento na Rede
  - Técnicas de busca de Emprego (20h.)
  - Procesos de selección (10h.)
  - Competencias persoais


  Presenciais
  - Competencias dixitais (3h.)
  - Entrevista de traballo (3h.)
  - Elaboración de CV e carta presentación (3h.)
  - Linkedin (3h.)
  - Motivación ao emprendemento (3h.)
  - Educacion financieira (3h.)

  INFO:
  Para mulleres de 18 a 65 anos
  Mínimo 8 e máximo 12 prazas
  Cota gratuíta


  Faranse no momento en que haxa 8 persoas inscritas
  Admisión por orde de inscrición. Terán preferencia as persoas empadroadas no Concello de Brión.
  Adjuntos: